Aktuelt

Prestrøsten 5 - Bredeli

Prestrøsten 5 - Bredeli

Totalrehabilitering av husbankhus fra 1971. Ombygging og tilbygg er utført med miljøvennlige materialer. Innvendig er det brukt trefiberplater som bidrar til et godt innemijø. Utvendig er eneboligen kledd med termotre og brent kledning som krever lite vedlikehold. Tilbygg er oppført med iso3 stendere, og på taket av garasjen er det montert solfangersystem.

Holsæter

Holsæter

Ny horisontaldelt tomannsbolig som fortettingsprosjekt i etablert eneboligstrøk. Bygget tilpasser seg i størrelse og plassering i terreng til omkringliggende bebyggelse og formsåråket relaterer seg til eksisterende bygg på tomten.

Maritimt Vitensenter

Maritimt Vitensenter

Konkurranseutkast til nytt Maritimt Vitensenter på Tungevågen i Randaberg kommune. Det kom inn 137 forslag. Vi har valgt å ta et helhetsgrep om området og inkludere den eksisterende moloen. Bygget kryper lavmælt opp fra havet og "peiler" fyret. Grepet har gitt forslaget navnet "Sekstanten" etter et gammelt navigasjonsinstrument. Gangvegen som er ført gjennom bygningskroppen, skaper en opplevelse av kontrasten mellom den mer skjermede adkomstsiden og den ytre urørte siden mot havet.

 

Fraena Trykk

Fraena Trykk

Fræna Trykk ligger i Elnesvågen sentrum med utsikt til Frænfjorden. Nybygget består av en utvidelse av eksisterende trykkeri på bakkeplan og to etasjer med bolig over.

Sagvegen Terrasse

Sagvegen Terrasse

Sagvegen Terrasse består av 9 leiligheter og ligger i Sagvegen 19. Salget er i full gang og bygging er satt i gang.

Tollboden_Storgata 4

Tollboden_Storgata 4

Tiltaket i Storgata 4 består av fire leiligheter i nytt tilbygg samt to leiligheter i de tidligere kontorlokalene i Tollboden. I sokkelen på tilbygget er det parkering samt forretningsareal. Leilighetene legges straks ut for salg!

Romsdalsgata 8-10

Romsdalsgata 8-10

Romsdalsgata 8-10 er et bynært prosjekt for førstegangsetablerere med Mobo som tiltakshaver. Prosjektet inneholder 25 leiligheter totalt. Hovedbygget mot Romsdalsgata rommer 22 av leilighetene, mens resten ligger i punkthus mot Olsmedbakken. I kjelleren er det parkeringsanlegg med tilkomst fra Olsmedbakken.

Hytte Meringdal

Hytte Meringdal

Privat hytte og naust i Meringdal like ved Eikesdalsvatnet. 11 metallkledde limtredragere fungerer som bæring for hytta og overdkning over uteplassen.

Bergetippen Barnehage

Bergetippen Barnehage

Utvidelsen av Bergetippen barnehage ble tatt i bruk i mars 2014. Den består av tre avdelinger og gir plass for 72 barn.

Ergan kystmiljøsenter

Ergan kystmiljøsenter

Ergan kystmiljøsenter ble ferdigstilt i mai 2013. Det har blitt et topp moderne og interaktivt senter for opplevelse av kysten vår her på Nordvestlandet. Bygningen har utgangspunkt i det eksisterende Ergan-senteret og Riddersalen i Bud fra 1998.