Holsæter

on onsdag, 01 juni 2016.

Ninni Roll Ankers veg 9 - Holsæter

Ny horisontaldelt tomannsbolig som fortettingsprosjekt i etablert eneboligstrøk. Bygget tilpasser seg i størrelse og plassering i terreng til omkringliggende bebyggelse og formsåråket relaterer seg til eksisterende bygg på tomten.

1 1430 Situasjonsplan 54

2 1430 Fasade Sor Ost 54

3 1430 Fasade Nord Vest 54

4 1430 Snitt A B 54