Romsdalsgata 8-10

on torsdag, 13 november 2014.

ROMSDALSGATA 8-10 06.05.2014:

Romsdalsgata 8-10 er et bynært prosjekt for førstegangsetablerere med Mobo som tiltakshaver. Prosjektet inneholder 25 leiligheter totalt der 22 av dem ligger i hovedbygget mot Romsdalsgata mens resten ligger i punkthus mot Olsmedbakken. I kjelleren er det parkeringsanlegg med tilkomst fra Olsmedbakken.

Bildene viser leilighetsbygget mot Romsdalsgata og punkthusa med totalt tre leiligheter med tilkomst fra Olsmedbakken. Herifra er også innkjøring til parkeringsanlegg.

A10-02 Situasjonsplan detaljert 5.4cm

 

A30-01 Snitt A nord-sør 5.4cm

Romsdalsgate 1 5.4cm

Romsdalsgate 2 5.4cm