Tollboden_Storgata 4

on torsdag, 13 november 2014.

TOLLBODEN, STORGATA 4 04.06.2014:

Tilbygget til Tollboden og ombygging innvendig i hovedbygget er godkjent og de seks leilighetene legges straks ut for salg. På bakkeplan er det parkering og forretningsareal.

Bildene viser planlagt tilbygg til Tollboden som reises der pakkhuset står i dag. Bygget er tenkt tekket med perforerte cortenstålplater.

A-10-1 Situasjonsplan 5.4cm

Bilde2 5.4cm

20140515 Tollboden View 1 5.4cm

20140519 Tollboden View 2 5.4cm

Tollboden soverom 5.4cm

Tollboden stue 5.4cm

A20-1 1. Etasje Plan Parkering 5.4cm

A20-2 2. Etasje Plan Leiligheter 5.4cm

A20-3 3. Etasje Plan Leiligheter 5.4cm