Ergan kystmiljøsenter

Beskrivelse

Oppdragsgiver: Ergan Eiendom

Areal(BYA/BRA): 766/716 kvm

Prosjektkostnad: 25 mill. eks. mva

Ferdigstilles 2013

Senteret ble ferdigstilt i mai 2013. Det har blitt et topp moderne og interaktivt senter for opplevelse av kysten vår her på Nordvestlandet. Bygningen har utgangspunkt i den eksisterende Ergan-senteret og Riddersalen i Bud fra 1998.

L

  • Åndalsnes

    Konkurranse, utvikling av Åndalsnes sentrum, 2010
  • Grand park

    Ideskisser for Grandfjæra i Molde, 2010
  • Brattlia

    Ideskisser til miljøvennlige boliger, Molde 2010

M

S