Kirkesenter Røbekk

Beskrivelse

Oppdragsgiver: Molde Kirkelig Fellesråd

Areal BYA: ca m2

Status: Forprosjekt 2013

Menighets- og aktivitetshus i nær tilknytning til kirken. Tilkomst og parkering foreslås lagt om for å skape en forplass til kirken uten bilparkering. Bygget er foreslått plassert på sørsiden for å skjerme forplassen fra støy fra vegen nedenfor, lage en naturlig avgrensning på platået og gi flott utsikt fra senteret.

L

  • Åndalsnes

    Konkurranse, utvikling av Åndalsnes sentrum, 2010
  • Grand park

    Ideskisser for Grandfjæra i Molde, 2010
  • Brattlia

    Ideskisser til miljøvennlige boliger, Molde 2010

M

S