Ninni Roll Ankers veg 9 - Holsæter

Beskrivelse

Oppdragsgiver: Knut Werner Holsæter

Areal BRA: 246 m2

Status: Bygget er under saksbehandling

Ny horisontaldelt tomannsbolig som fortettingsprosjekt i etablert eneboligstrøk. Bygget tilpasser seg i størrelse og plassering i terreng til omkringliggende bebyggelse og formsåråket relaterer seg til eksisterende bygg på tomten.

L

  • Åndalsnes

    Konkurranse, utvikling av Åndalsnes sentrum, 2010
  • Grand park

    Ideskisser for Grandfjæra i Molde, 2010
  • Brattlia

    Ideskisser til miljøvennlige boliger, Molde 2010

M

S