Solstrand boliger, Anevegen

Beskrivelse

Oppdragsgiver: Solstrand Boliger AS

Areal BYA: ca 633m2

        BRA: ca 1570m2

Status: Forprosjekt 2013

Boligene i Anevegen ligger like oppi skogen ovenfor høyskolen. Tomten skrkåner i to retninger. For å tilpasse seg terrenget og småhusbebyggelsen rundt, er de 8 leilighetene fordelt på fire bygg med frittstående garasjer som trapper seg oppover i terregnget.

L

  • Åndalsnes

    Konkurranse, utvikling av Åndalsnes sentrum, 2010
  • Grand park

    Ideskisser for Grandfjæra i Molde, 2010
  • Brattlia

    Ideskisser til miljøvennlige boliger, Molde 2010

M

S